Mesro

Na různých webech můžete nalézt ledacos. A víte vy, co vždycky najdete na našem webu? V první řadě pomocnou ruku, která vás určitě nezklame.

Vzdělání v rozvojových zemích

Vzdělání je opravdu důležité. V dnešní době bez dobrého vzdělání nenajdeme žádnou práci a nemáme šanci uživit svoji vlastní rodinu. Ale máme na výběr, a hlavně máme možnosti. Máme šanci se vzdělávat tak jak my chceme. Můžeme se rozhodnout. Jestli ano anebo jestli ne. Můžete namítat, že chodit na vysokou školu je nákladné. A že pokud chcete studovat vylučuje se u toho i pracovat. A tak je pro některé těžké školné na některých soukromých školách utáhnout. Ale jaká je situace v dnešních rozvojových zemích? Děti v nich nemají na výběr. Nemohou jít studovat na školy, které by chtěly.

kniha

Protože za prvé tolik škol u nich ani nenajdeme. A není ani dostatek proškolených učitelů, kteří by v takových oblastech chtěli učit. Není totiž výjimkou, že se v takových zemích střílí anebo okrádají lidé. Ten, kdo tu chce začít učit musí být odvážný a mít srdce ze zlata. Děti jsou v těchto zemích velmi vděčné i za sebemenší maličkost. Učí se rádi a rychle. Mají velikou radost z toho, že se mohou naučit úplné základy. Jako je čtení a počítání. Bohužel ve většině případů se jim ani většího vzdělání nedostává. V rozvojových zemích je totiž základní problém stát. Odmítá financovat jakékoliv vzdělávání. Protože všechny finanční prostředky používají na snížení státního dluhu. A další peníze využívají převážně na zbrojení nebo válečné konflikty. To je tak smutné. Možná kdyby v těchto zemích byla větší vzdělanost žádné války by nebyly zapotřebí.

knihovna

Další následek nedostatečného vzdělávání v rozvojových zemích je ten, že děti kvůli tomu musí pracovat. A to v nevyhovujících podmínkách a za úplně minimální mzdu. Není výjimkou, že děti živí celou svoji rodinu. Pokud se děti chtějí vzdělat musí spoléhat na placené programy a projekty od vyspělejších států. Důležité je, aby si děti zachovaly povědomí o jejich tradicích a zvycích. Ale zároveň aby byli schopní se zařadit do normální moderní společnosti. Je třeba postupovat pozvolně a opatrně. Ale nesmíme na tyto děti zapomínat. Zaslouží si kvalitní vzdělání jako každý z vás. Každý člověk je přeci velmi důležitý. A žádné dítě si nezaslouží pracovat na nucených pracích za minimální peníze.