Mesro

Na různých webech můžete nalézt ledacos. A víte vy, co vždycky najdete na našem webu? V první řadě pomocnou ruku, která vás určitě nezklame.

Zahradničení v dubnu


Na zahradÄ› patří duben k tÄ›m nejdůležitÄ›jším mÄ›sícům. Zima pominula a zahrádkáři mají spoustu práce. AvÅ¡ak duben je známý svým vrtkavým poÄasím, proto sledujte jeho vývoj a zahradnické práce mu pÅ™izpůsobte. ÄŒasto už totiž bývají teplé dny, ale pomÄ›rnÄ› chladné noci, a to by mohlo nepříznivÄ› působit na mladé rostlinky.

V dubnu je toho na zahradÄ› opravdu tolik, že zahrádkář neví, kam dřív skoÄit. Takže, kdo má možnost, ten by se mÄ›l pÅ™ipravit už v bÅ™eznu. Zejména s úpravou záhonů byste si mÄ›li pospíšit. Kdo nehnojil na podzim a chce chlévskou mrvu nebo kompost zapracovat do půdy až na jaÅ™e, mÄ›l by tak uÄinit asi tÅ™i týdny pÅ™ed výsevem a výsadbou. A kdo prohnojit organickými hnojivy nestihne, může bÄ›hem roku používat hnojivo v zálivce a hnůj Äi kompost zarýt až po sezonÄ›.

V dubnu se zahrada zazelenala

NÄ›které rostliny pro dubnovou, případnÄ› kvÄ›tnovou výsadbu je zapotÅ™ebí pÅ™edpÄ›stovat, jiné můžete vysévat rovnou do záhonu. PÅ™edpÄ›stovávat zaÄínají zahrádkáři podle toho, zda budou své rostliny pÄ›stovat ve skleníku, anebo na venkovních záhonech Äi v nádobách. Do skleníku se mohou výpÄ›stky vysazovat až o mÄ›síc dřív.

Co tedy pÅ™edpÄ›stovat: rajÄata, okurky, cukety, dýnÄ›, melouny, nÄ›které druhy fazolí, lilek. Tyto plodiny se v naÅ¡ich podnebných podmínkách do venkovních podmínek vysazují zpravidla až po 15. kvÄ›tnu, po takzvaných „zmrzlých“. To už by noÄní ani ranní mrazíky nemÄ›ly hrozit.

PÅ™edpÄ›stování rajÄat

Přímo do zemÄ› můžete již od poÄátku dubna vysévat: hrášek, kopr, mrkev, Äervenou Å™epu, petržel, hlávkový salát, mangold. Máte-li pÅ™edpÄ›stované sazenice zelí, kvÄ›táku, kedlubny, brokolice, kapusty, apod., vysaÄte je až v druhé polovinÄ› dubna. Pokud jste v bÅ™eznu nestaÄili vysadit cibuli a vysít Å™edkviÄky, uÄiňte tak hned. NÄ›kteří z vás pÄ›stovali urÄité užitkové rostliny pÅ™es zimu a nyní v dubnu pÅ™iÅ¡el Äas je sklízet. Jedná se hlavnÄ› o pórek, mangold, růžiÄkovou kapustu, kadeřávek. Pokud je duben bez deÅ¡tÄ›, nezapomeňte zahradu kompletnÄ› zalévat. A to vÄetnÄ› vÅ¡ech dÅ™evin, které Äasto bÄ›hem zimy vysychají.