Mesro

Na různých webech můžete nalézt ledacos. A víte vy, co vždycky najdete na našem webu? V první řadě pomocnou ruku, která vás určitě nezklame.

Opravdu neumí číst ženy v mapách?

Kniha australských autorů, ze které se stal v krátkém čase světový bestseller, byl přeložen i do češtiny. A na pultech se objevil už na počátku 21. století. Jako navazující na předchozí titul Proč ženy neumí číst v mapách… a neustále mluví, s podtitulem Co by muži měli vědět o ženách. Autorům se v ní povedlo, na základě poznatků z několika vědních oborů, humornou cestou objasnit myšlení a chování nejen žen, ale i mužů. Kteří v ní objeví mnohé rady vedoucí k zamyšlení o opačném pohlaví. Obzvláště muži, kteří si mysleli, že vědí o svých partnerkách všechno potřebné, na stránkách této knihy zjistí, že všechno nemusí být takové, jak si doposud mysleli.

Výměna názorů

A protože se autoři Barbara a Allan Paeseovi věnují celý život nejen vědě – výzkumu mozku či evoluční biologie ale i psychologii a z rodné Austrálie  se za novými poznatky neváhali vydat do laboratoří v celém světě. A získané poznání zúročili ve svých knihách. Především ale přinášejí tolik potřebné  informace, které jsou základním kamenem při vzájemné komunikaci žen i mužů v běžném životě. Podstatná kapitola přináší vysvětlení, jak přistupovat při rozepřích partnerů, kde hledat důvod napětí. Ale především nabízí i řešení, jak se s tím vyrovnat. 

Muž a žena

Přestože muž, který byl celá staletí označován jako lovec a žena, která vždy ochraňovala hnízdo, jsou si rovni, stejní rozhodně nejsou. A o tom se velice čtivým způsobem daří autorům knihy Proč muži neposlouchají a ženy neumí číst v mapách, svoje čtenáře dovést k určitému nadhledu. Kdy opravdu není potřeba zatracovat druhé pohlaví jenom proto, že mají rozdílnou funkci levé a pravé hemisféry. A tím pádem mozek vysílá neprosto rozdílné signály. Což neznamená, že by byly horší. Ale ani lepší, než druhé pohlaví vnímá. Přestože kniha vyšla už před dvaceti léty, má co říct i dnešním mladým lidem. Vychází i v audio podobě. A na její motivy byla dokonce v jednom kamenném divadle uvedena premiéra muzikálu se stejným názvem. V podání známých herců tu zaznívají myšlenky, které by se měly tesat.