Mesro

Na různých webech můžete nalézt ledacos. A víte vy, co vždycky najdete na našem webu? V první řadě pomocnou ruku, která vás určitě nezklame.

Zahrada pod sněhem


PÅ™estože je Äasto zahrada do konce února pokrytá snÄ›hem, pro mnohé pÄ›stitele je zaÄátek bÅ™ezna ideálním Äasem pro výsev různých druhů plodin. A nÄ›které se dají zasadit už koncem ledna. Což bývají semena paprik. U kterých je potÅ™eba nejdříve  udÄ›lat test klíÄivosti. Protože jenom tak budete míst jistotu že vzejdou. Pro jistotu je dobré mít v záloze sáÄek semen nových. PÅ™estože se v naÅ¡ich zemÄ›pisných šířkách daří nejvíce zeleninovým tenkostÄ›nným paprikám, vyzkouÅ¡et je možné  i chilli papriÄky a feferonky. Ve vyšších polohách je lepší sázet a pÄ›stovat ve skleníku Äi fóliovníku. Tam máte jistotu, že budou dobÅ™e dozrávat.

V zimě vysázeno

Pro vÅ¡echny, kteří se chystají provést první výsev je dobrou radou, že mohou k tomu použít speciální paÅ™níky. Ale pokud je nemají k dispozici, staÄí obal od nanukového dortu. Nezbytný je v obou případech speciální substrát, urÄený k tÄ›mto úÄelům. Který je potÅ™eba propaÅ™it na plechu v troubÄ›. Dvacet minut pÅ™i padesáti stupních. Čímž je zajiÅ¡tÄ›no, že v nÄ›m byly zniÄeny zárodky nechtÄ›ného hmyzu. A tím zajiÅ¡tÄ›na i oÄekávaná úroda. Ideálním místem pro oseté nádoby je okenní parapet na jižní stranÄ› domu. V případÄ› že je místo chladnÄ›jší, je dobré vrÅ¡ek pÅ™etáhnout igelitem Äi fresh folií. Na zalévání je dobré používat kropiÄku.

V létě sklizeno

Už v únoru je možné vysévat i urÄité druhy bylinek. Které je možné vysázet i do klasického kvÄ›tináÄe na kuchyňském oknÄ›. Bazalku, tymián Äi Å¡alvÄ›j. Tyto rostlinky se mohou hned v prvních jarních dnech pÅ™esadit do záhonů. StejnÄ› jako petržel, pažitku a libeÄek. Byliny, které se mohou nechat až do podzimu na balkonÄ›. Aby byly pÅ™i vaÅ™ení vždy po ruce. A nemuselo se pro každou snítku bÄ›hat do zahrady. Možné je rovněž vysadit a posléze pÅ™epichovat rané druhy rajÄat. ObzvláštÄ› velkoplodé odrůdy musí mít pÅ™i výsadbÄ› náskok. Aby koncem léta byla úroda co nejvÄ›tší. Milovníci kvÄ›tin mohou pÅ™edpÄ›stovat mnohé, nejen karafiáty, ale i vÅ¡echny druhy letniÄek.